به سایت هوشیار خوش آمـدید
به سایت هوشیار خوش آمـدید
به سایت خودتان خوش آمـدید
به سایت هوشیار خوش آمـدید
 1. خانه
 2. پزشکی
 3. گفته هایی ارزشمند از دکتر هلاکویی

گفته هایی ارزشمند از دکتر هلاکویی

گفته هایی ارزشمند از دکتر هلاکویی

در این مطلب گفته هایی ارزشمند از دکتر هلاکویی را برای شما گردآوری کرده ایم که امیدواریم نهایت استفاده را ببرید.

از آن جا که معتقد هستم که دکتر فرهنگ هلاکویی به بهترین نحو از دو رشته تخصصی خود، یعنی جامع شناسی و روانشناسی استفاده کرده و با بهره گیری از قدرت بیان، حافظه ای قوی و مطالعات وسیع، از علم و توانایی خود برای راهنمایی استفاده می کنند، حال که به همت ایشان در جامعه ی ما مراجعه به روان درمان گر پذیرفته و رایج است، تصمیم گرفتم که مجموعه ای از گفته ها و راهنمایی های ایشان را در این مقاله به همه ی دوستان گرامی تقدیم بنمایم، که مرور و به ذهن سپردن آن ها ما را به آرامش در درون و آسودگی در روابط با دیگران و نتایج مثبت در تصمیم گیری ها می رساند.

 • رنجی که موجب مرگ نشود، مولد گنج است.
 • تار و پود دنیایی که در آن زندگی می کنیم، درد و رنج است.
 • واقعیت تکامل در انسان ، در همین رنج بردن هاست.
 • ما طوری بزرگ شده ایم که می گویند؛ هر که می خواهی باش! ولی خودت نباش.
 • همه ی ما کم می دانیم.
 • نخست خود را بسازید، سپس به دیگران یاری دهید.
 • از لیوان شکسته، آب نمی توان نوشید.
 • حادثه ی دیروز را نمی توان پاک کرد ولی می توان آن را جبران کرد.
 • گاهی شخص دیگری خلاف کرده است و ما خود را مجازات می کنیم.
 • طرف شما یاغی نیست، شما در باغ نیستید.
 • در این دنیا هیچ کس ارزش آن را ندارد، که شما خود را به خاطرِ او نابود کنید، حتی اگر انسان بسیار خوبی باشد.
 • ما در این دنیا فقط برای پرستاری از دیگران نیامده ایم.
 • نگرانی و اضطراب جوهر حافظه را خشک می کند
 • خوشبخت فردی است که کنترل ذهن خویش را دارد.
 • دیگری طلب کار شما نیست؛ شما خود را بدهکار می دانید؟! آدم سالم نه طلبکار است نه بدهکار، بلکه بی حساب است.
 • زیبایی صورت و بدن عادی می شود ولی زشتی نه.
 • روی پای خود بایستید و از هیچ کس انتظار نداشته باشید.
 • یکی از مسائل مشکل و پیچیده ی خانواده ها، بستگی و وابستگی است.
 • بیشترِ انسان ها مانند یک درخت، ریشه در گل و لای تاریخ دارند.
 • غلطِ مفید، بهتر از درستِ بی فایده است.
 • علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست.
 • روزی که بخواهید مردم شما را بیشتر و بهتر از آنچه هستید بدانند و بپذیرند، از پا در میاید.
 • ما می توانیم با روان درمانی بر زخم های کودکی مرهم بگذاریم و خود را خلاص و رها کنیم.
 • حتی در یک زندگی معمولی اگر زخم های کودکی را درمان نکنیم، در بزرگسالی باعث اضطراب و افسردگی می شوند.
 • اگر خود را دوست ندارید، دیگران را هم نمی توانید دوست داشته باشید.
 • گاه فرد به دلیل مهرطلبی، غیبت می کند.
 • انسان مهربان با عشقِ واقعی زندگی می کند و فرد مهرطلب با تظاهر به عشق.
 • نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، شما را در یک رابطه ی غلط زناشویی نگاه می دارد.
 • عشق را در هست سال نخستِ زندگیِ کودکِ خود بکارید.
 • بیشترِ افراد بزرگ ترین دشمنِ خویش هستند.
 • مدرسه باید به کودک امکانِ رشد بدهد نه برای او جهت و هدف مشخص کند.
 • من اگر خلبانی نمی دانم اشکالی ندارد، مگر زمانی که مسئول پرواز هواپیما باشم.
 • در آمریکا پژوهش ها نشان می دهند که نوجوانان بیش از ماشین، پول و یا روابط جنسی می خواهند پدر ومادر از آن ها راضی باشند.
 • درد کشیدن و رنج بردن فضیلت نیست.
 • مادری می تواند به فرزند خود سلامتی بدهد که نخست خود را دوست داشته باشد.
 • از نظر علمی، ضمیر ناآگاه منفی را نمی فهمد و نمی پذیرد. پس به جای نگران نباش باید گفت: آرام باش.
 • در موردِ واقعیت، نباید با هیچ کس معامله و سازش کرد.
 • یکی از دلایل جنون جوانی (اسکیزوفرنی)، دریافت پیام های دوگانه و چندگانه در دوران کودکی است.
 • فرد با تنبیه تربیت نمی شود، بلکه پنهان کار و دروغ گو می شود.
 • به بچه ها اجازه دهید حرف بزنند تا خود را بفهمند و شما هم آن ها را بشناسید.
 • سیاست، نباید حقه بازی و دروغ، بلکه مدیریت صحیح باشد.
 • ریشه ی اصلی دروغ، ترس است.
 • شرطِ بهتر شدن این است که آگاه باشیم و بپذیریم که نمی دانیم.
 • زندگی برخی از آدم ها، جهت، هدف، مقصود و معنا ندارد.
 • بسیاری از انسان ها کالای ازدواج و برخی کالای پدری و مادری نیستند.
 • برخی از مردم تصور می کنند متخصص همه چیز هستند.
 • واقعیت جای بحث ندارد، ولی عقیده جای گفتگو دارد.
 • انسان تنها موجودی است که خودکشی می کند، زیرا چند خود در او است.
 • مسیر روان درمانی، همانند جراحی است و نتیجه ی روان درمانی: لذت ، شادی و آرامش.
 • ژن سالم بر ژن بد غالب است.
 • هنگامی که از فرزند خود می خواهید برای دیگران نمایش بدهد، در بزرگسالی دائم به دنبال گرفتن توجه و تایید دیگران خواهد بود.
 • نظرِ خود را به بچه ها تحمیل نکنید.
 • من، پدر ومادری را ستایش می کنم که، به فرزند خود به عنوان یک نعمت و مسئولیت نگاه می کند.
 • با بدی نمی توان، بدی را در دیگران از بین برد.
 • انسان هایی هستند که تا پای جان می روند تا به شهرت برسند.
 • عشق و محبت واقعی بین زن و شوهر، یعنی این که، من تو را که متفاوت هستی همچنان دوست دارم.
 • انسان سالم در جستجوی تفاوت است.
 • هیچ رابطه ی بدِ زناشویی، با به دنیا آمدن کودک خوب نمی شود.
 • ازدواج داروی هیچ دردی نیست، بخصوص دردِ تنهایی.
 • برای تصمیم در امر ازدواج گاه یک دقیقه دیدار از هزار دقیقه گفتار از راهِ دور مفیدتر است.
 • سعی کنید خود خودِتان باشید.
 • زمانی که شما دیگران را بی رحمانه نردبانِ ترقی خود می کنید، در آینده از فراز آن سقوط خواهید کرد.
 • هر کس بهتر است و شاید باید کارِ خوب، درست و مناسبِ خود را بکند، اگر موجبِ شادی و رضایت دیگران شد چه بهتر ولی اگر نشد باید همچنان کارِ خود را انجام دهد.
 • قهر، بدترین نوع خشم است که چون موریانه ما را می خورد.
 • گاه شوق مطالعه و علم، مکانیزمی برای فرار از زندگی است.
 • هیچ فرزندی قرار نیست دوست پدر و مادر خود باشد، بلکه برعکس پدر و مادر باید دوستِ فرزندِ خود باشند.
 • درد و دل را باید پیش متخصص برد، نه دوست و خویشاوند.
 • به پدر و مادر و فرزند باید توجه بجا کرد نه نابجا و بی جا.
 • برخی برای فرار از مسئولیت و انجام وظیفه، همواره به یادآوری و بیان مسائل و مشکلات و درد و رنج های گذشته می پردازند.
 • با پذیرش وظیفه و مسئولیت، پدر و مادر می شویم نه با تولید مثل.
 • بیشترِ افراد با شخصی ازدواج می کنند که بدترین ویژگی های اخلاقیِ پدر و یا مادرشان را دارد.
 • پولدار بودن مهم نیست، باید فقیر نبود.
 • فردی برای ازدواج آماده است که اول خود را شناخته باشد.
 • با فشار، میل به آموختن در کودک به وجود نمی آید.
 • هیچ فردی قرار نیست همدرد دیگری باشد، بلکه بهتر است اگر می تواند داروی دیگری باشد.
 • انسان های تنها، از درون نیز تنها و خالی هستند.
 • هر نظام موجود در جهان، گرایش به از هم پاشیدن دارد.
 • در اثر بیکاری، توجه فرد به رفتار، گفتار و ظاهر دیگران جلب می شود.
 • برخی از افراد پوستِ روانی ندارند و با کوچکترین صدمه، آسیبِ فراوان می بینند.
 • در برابر شنیدن نظر غلط دیگران نسبت به خود، به جای درگیر شدن، کور، کر و لال باید بود.
 • برخی از افراد وقتی احساس می کنند که در بالا نیستند، دیگری را به پایین می کشند که هم سطح باشند.
 • چشمی که مداوم برای دریافتِ کمک، به دیگران نگاه می کند، عاقبت کور خواهد شد.
 • به خود عشق داشته باشید.
 • پس از ترس از مرگ، بالاترین وحشت، سخن گفتن در برابر جمع است.
 • هرگز با بروزِ یک مخالفت و شکست در زندگی، از حرکت باز نمانید.
 • ننالید، بلکه ببالید.
 • ما در دریا شنا می کنیم، ولی آنگاه که به خشکی رسیدیم باید راه برویم نه آن که همچنان شنا کنیم.
 • انتظار و توقع از دیگران، فرد را از پای در می آورد.
 • برخی از افراد آنقدر ضعیف و شکننده هستند که، حاضر بپذیرش واقعیت نیستند.
 • احساسات و هیجانات امروز، نتیجه ی حوادث و اتفاقات دیروز است.
 • در بزرگسالی، حسادت به دیگران، ریشه در آسیب های دوران خردسالی دارد.
 • انسان ها در یک میهمانی ساعت ها با یکدیگر خوب و خوش هستند، ولی گاه حتی یک ساعت هم نمی توانند در یک خانه با هم زندگی کنند.
 • انسان باید همانند پرنده همواره در پرواز باشد، هنگامی که پَر نزد، پایان کار است.
 • در زندگی از دیگران جلو نزنید، چون تنها خواهید ماند.
 • انسان نمی تواند با شک زندگی کند، ولی با واقعیت و حقیقت تلخ می تواند.
 • روزی که در زندگی به مشکل برخورد می کنید، بایستید و فکر کنید، تا راه حل را پیدا کنید.
 • گاه نمی دانم ، در واقع نمی خواهم بگویم است.
 • زندگی صحنه ی نمایش و تظاهر نیست.
 • در زندگی بیشتر از آنچه میگیرید، بدهید، تا زندگی را برده باشید.
 • هیچ کس به کمک نمی آید، به خود تکیه کنید.
 • ما باید مسائل را به راحتی طرح و سپس حل کنیم.
 • گاه لازم است آنچه را که دوست نمی داریم، بپذیریم.
 • در انجام هر عمل ، مهم انگیزه و نیت و هدف است.
 • استقلال یعنی خودکفایی و پذیرش مسئولیت.
 • بچه ها، نظر، خواسته و عقیده ی خود را مرتب عوض می کنند.
 • زمان برای بچه ها، بسیار آهسته می گذرد.
 • کودکان را نترسانید تا با شما، راحت سخن بگویند.
 • در زندگی بهره برداری مهم است نه مالکیت.
نشانه های افسردگی چیست؟

امیدواریم از این توصیه ها نهایت استفاده را برده باشید.


تهیه کننده : حسن هوشیار


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست